شعر و ادبیات
تاریخچه فیلم
Calligraphy is a visual art form that involves the creation of decorative and expressive writing.
Shaykh al-Bahāʾi 

شیخ بهائیشیخ بهائی

محمد بن عزّالدین حسین (۹۵۳ق ـ۱۰۳۱ق) متخلص به‌ بهائی و معروف به‌ شیخ بهائی و بهاءالدین عاملی، فقیه، محدث، حکیم و ریاضیدان شیعه عصر صفوی بود. شیخ بهائی بیش از ۱۰۰ کتاب در زمینه‌های مختلف تألیف کرده است. جامع عباسی و اربعین از جمله آثار اوست. آثاری

islamic Art
bonsai
islsmic art

هنر چیست؟هنر چیست؟

هنر اسلامی هنر اسلامی شامل هنرهای تجسمی است که از قرن هفتم به بعد توسط جمعیت های فرهنگی اسلامی تولید شده است. اهداف یادگیری تأثیرات و ویژگی های خاص هنر